Coola Spel » Simuleringar » Leveransspel

Leveransspel

Leverera alla olika sorteras saker till alla olika sorteras personer i våra leveransspel! Förbered dig och leverera drinkar, pizza eller hö till kunderna. Se till så att du inte blandar ihop dina kunder, eller så är det risk för att du förlorar dessa kunder för evigt. Snabbare leverans innebär bättre dricks, och vem gillar inte det? Sno på dig och bevisa för kunderna vilken snabb leverantör du är!